Er is al veel over geschreven en gezegd: leiderschap. Inspirerende mensen zoals Richard Branson, Ricardo Semler en Nelson Mandela worden te pas en te onpas gequote en aangehaald als voorbeeld voor ondernemers, politieke leiders en andere ambitieuze éénlingen. Want wat zij hebben bereikt, is fenomenaal en wonderbaarlijk. Willen we niet allemaal zo’n leider zijn: geliefd door de wereld, inspirerend en invloedrijk?

De geheime formule voor succes!

Als we kijken naar de geschiedenis en de geboorte deze leiders krijgen we drie hele verschillende verhalen. De ene is van nature een entrepreneur en weet mensen aan zich te binden vanwege zijn enthousiasme, moed en avontuurlijkheid. De ander is succesvol vanuit anarchisme, door zich te verzetten tegen de conservatieve wereld van macht en controle. Hij is zichzelf, ongeacht wat anderen daar van vinden. De laatste is een idealist en altruïst in hard en nieren en heeft altijd het belang van de ander boven die van zichzelf gesteld. En daar letterlijk hard voor gevochten.

Wat ze allemaal doen: ze verbinden werkelijk met mensen. Doen niet alsof ze geïnteresseerd zijn, ze zijn geïnteresseerd. Ze kijken met verwondering naar de wereld zoals deze is en zijn vastberaden deze te veranderen met een enorme dosis passie en energie. Ze verbinden daardoor ook met zichzelf en staan voor wie ze werkelijk zijn.

Een andere overeenkomst is het niet succesvol mogen zijn! Je kan namelijk echt leiderschap laten zien in tijden van tegenwind, wanneer het allemaal niet zo goed en voortvarend gaat. Daar zit de werkelijke ontwikkeling van persoonlijk leiderschap. Branson heeft zijn dip gehad met Virgin Air en nu met Virgin Records, Semler heeft meer dan de helft van zijn bedrijf moeten ontslaan voordat hij weer kon gaan opbouwen en Mandela heeft 26 jaar in de gevangenis gezeten.

Dat zullen ongetwijfeld angstige, onzekere tijden zijn geweest . Maar ze zijn niet weggerend en hebben zich niet verstopt. Nee, ze stonden op het voorsteven in de storm en regen, met de borst vooruit. Onwankelbaar door hun visie, droom en ambitie!

Dus wat is dan het geheim voor succes?

In tegenstelling tot wat vele ondernemers denken en hopen, is er geen formule, geen kunstje, geen maniertje. Deze leiders zijn geboren uit eigenheid. Door trouw te blijven aan zichzelf, aan hun ambities, visie en verlangens. En geloof me, eigenheid of authenticiteit geeft veel weerstand van buitenaf omdat het een ‘bedreiging’ is voor iedereen die niet zichzelf durft te zijn en werkelijk durft te leven. Je past niet meer in een hokje.

Leiders herkennen ook hun eigen ‘zwaktes’. Want in iedere zwakte zit een kracht, die alleen tot uiting kan komen door deze te erkennen. Richard Branson kan nog geen tafel van twee opsommen en is dyslectisch. Hij probeert dit niet met hard werken te verdoezelen. Hij schaamt zich er zelfs niet (meer?) voor, maar schakelt de juiste mensen in om dit probleem voor hem op te lossen. Want waarom zou hij daar als zijn energie in steken als hij veel beter is in andere dingen? Waar hij echt van waarde is.

Een andere overeenkomst is dat de meeste inspirerende leiders met hun eigen voeten in de modder hebben gestaan. Hard hebben gewerkt (en daarmee bedoel ik niet veel vergaderingen bijwonen) en niet te belazerd waren om het vuile werk op te pakken. Want in dat vuile werk zat de voldoening, de eerste stap naar verwezenlijking van het ideaal, de droom. Daarom was het geen vuil werk, maar levenswerk.

Vertrouwen

Leiderschap is ook vertrouwen. In jezelf, de ander en de toekomst. Want als leider bewandel je paden die niet eerder bewandeld zijn. Daar zit geen zekerheid maar avontuur. Als je een avontuur zonder vertrouwen aangaat leef je alleen maar in angst en dan wordt leiderschap een zware last die leidt tot slapeloze nachten met veel stress en weinig plezier. En dat is niet de bedoeling van leiderschap, want juist een leider moet vol plezier, toewijding, optimisme en vertrouwen zitten,. Dat straalt een leider uit naar alle andere mensen die naar hem of haar kijken, zodat ook zij hun werk verrichten met plezier, toewijding, optimisme en vertrouwen.

Alleen ervaring telt

Helaas denken nu veel mensen dat ze leider worden vanuit boeken, opleidingen en promoties. Dat kan, maar juist door de ervaringen, de ups- and downs, de tegenslag, de confrontatie met jezelf en de ander leer je het leven kennen en ben je in staat om daar vanuit anderen te inspireren. Want echte wijsheid ontstaat vanuit ervaring. En inspiratie ontstaat vanuit een droom, visie, ideaal en het verlangen deze te verwezenlijken, waardoor je tevens jezelf verwezenlijkt.

Dus ga het avontuur aan en laat zogenoemde zekerheden los. Als je dat kan, zet je de eerste stap naar leiderschap. Door het avontuur aan te gaan en jezelf daarin te leiden, trouw te blijven aan jezelf in dit avontuur en je angst tegemoet te treden. Door je niet te identificeren met de ups en te durven leven met de downs. En dan zul je zien dat je altijd al een leider bent geweest, maar dat je heel veel oordelen moet laten varen en heel veel angsten moet doorleven om dit tot volwassenheid te brengen.

We zijn het allemaal!

Ja, we zijn allemaal leiders in de dop. Leiders van ons eigen leven. En als we ons verder ontwikkelen zijn we in staat om ook andere mensen te leiden en inspireren. Niet omdat het leiden en inspireren het doel op zich is, maar omdat wanneer je de meest natuurlijke en moeiteloze vorm van jezelf bent, automatisch andere zult leiden en inspireren.

Ja, het klinkt heel makkelijk. Je hoeft alleen maar jezelf te zijn. Helaas, in 99% van de gevallen zijn mensen nog steeds op zoek naar een oplossing of een trucje om een succesvol leider te zijn. Ze zien niet de verbinding tussen de innerlijke wereld en de uitwerking die dit heeft in onze wereldmaatschappij.

Er is niets anders dan die innerlijke reis. Daar ligt het avontuur en daar gebeuren de wonderen.

Dus wil je leider zijn? Stop met de trucjes en het zoeken naar oplossingen, maar kijk wat het nu werkelijk van jou vraagt. VAN JOU! Niet van de ander, de maatschappij, de crisis, de politiek etc. Gebruik je werk en de anderen om te reflecteren op jouw innerlijke bewustzijn, jouw ambitie, visie, overtuigingen, oordelen en angsten. En kijk dan in hoeverre deze jou helpen om werkelijk die inspirerende en liefdevolle leider te zijn.

En last but not least, kijk naar jou motivatie voor leiderschap? Is dit om aanzien en macht te krijgen en belangrijk te zijn? Of komt het voort uit een vorm van authenticiteit, liefde en altruïsme. De eerste hebben we er al genoeg van in de wereld, de laatste kunnen we geen genoeg van krijgen.